İZMİR (Ege Ajans)-  Yazarları arasında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı’nın da bulunduğu “Dünyayı Değiştiren Elli Altı Kadın- Nobel Ödüllü Kadınların Hikayesi” isimli kitap raflardaki yerini aldı. Kitapta Nadime Gordimer’dan  Tevekkül Karman’a, Nadia Murad’tan  Jane Addams’a Nobel Ödülü alan 56 kadının hayat hikayeleri anlatılıyor. Dekan Takımcı, Jane Addams’ın anlatıldığı bölümü oluşturarak kitaba katkı sundu.

Editörlüğünü Prof. Dr. Şükran Köse ve Dr. Eren Akçiçek’in yaptığı kitabın yazarlarının tamamı çeşitli alanlarda kendilerini kanıtlayan ve toplumsal sorumluluk projelerinde görev alan kadınlardan oluşuyor. Nobel ödülü alan kadınların öz geçmişleri bir araya getirilerek oluşturulan kitabın geliri ise kız öğrencilere eğitim bursu olarak verilecek.

Böyle anlamlı bir projede yer almaktan onur duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Takımcı, “Yazarları arasında bulunduğum bu kitap çalışmasında yer almaktan büyük onur duydum. Kitap içinde Nobel ödülü alan 56 kadının nesillere ilham verecek öyküleri yer alıyor. Bu kitap sayesinde kız çocukları Nobel ödülü alan kadınları rol model olarak benimseyecek ve eğitimlerine daha sıkı sarılacak. Ayrıca kitabın gelirinin kız çocuklarına burs olarak verilmesi de bu çalışmayı daha anlamlı ve özel kılıyor. Emeği geçen tüm değerli yazar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Jane Addams’ın hikâyesini yazdı

Kitapta 1889’da Chicago’da göçmenlerin fakirlikle mücadele ettiği bir mahallede Yerleşim Evleri (Hull House) isimli toplum merkezinin kurulmasına öncülük eden Jane Addams’ın hikayesine değindiğini ifade eden Prof. Dr. Takımcı, “Jane Addams, kent yaşamının sorunlarına kadın eli değmeden çözülmesinin imkânsız olduğunu savunmuş ve yerleşim evlerinde pek çok problemi hızla çözüme kavuşturmaya odaklanmıştır. Addams, kadınları kamusal yaşamda aktifleştirirken ataerkil annelik ve ev içi sorumluluklarına ait deneyimlere eleştirel yaklaşmamış, bilakis bu deneyimleri toplumsal faydacı bir yaklaşımla kentleşme ile oluşan problemlerin çözümünde kullanmayı önermiştir. Yerleşim Evleri bir anlamda kent yaşamına yeni katılanların entegrasyonda yaşadıkları zorlukları aşmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve kültürü sunarak onlara sığınılacak bir ev sağlamış; bu bağlamda bir aile ve annelik nosyonu üstlenmiştir” dedi.

Dünyayı Değiştiren Elli Altı Kadın- Nobel Ödüllü Kadınların Hikayesi kitabı 865 sayfadan oluşuyor. Kitapta Nobel ödülü alan 56 kadının hayat hikayeleri, keşif yaptığı konular, motivasyonları, karşılaştıkları zorluklar anlatılıyor. Kitabın geliri Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) aracılığı ile kız çocuklarının eğitimine harcanacak.

Dekan Takımcı’dan “Çalışan Gazetecileri Günü” mesajı

İZMİR (Ege Ajans)- Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. Takımcı, İletişim Fakültesi diplomasının formasyonunun tanınmamasının büyük eksiklik olduğunu vurguladı.

Gazeteciliğin günümüzün en önemli ve en sorumluluk gerektiren mesleklerinin başında geldiğini dile getiren Prof. Dr. Takımcı, “Basın ilkelerine ve etiğine uygun, evrensel ve objektif yayın felsefesini benimsemiş nice gazetecileri basın sektörüne kazandırmak adına Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak tüm gücümüzü seferber ediyoruz. 212 Sayılı Basın İş Kanunu ve 195 Sayılı Basın İlan Kurumu Kanunun 1961 yılında yürürlüğe girmesiyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. Bu vesile ile toplumun tarafsız, doğru ve zamanında bilgilendirilmesi adına gece-gündüz, tatil demeden zorlu şartlar altında türlü fedakârlıklarla çalışan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Her önüne gelen ‘gazeteciyim’ diyebiliyor

Dünyanın iletişim çağını yaşadığına dikkat çeken Prof. Dr. Dilek Takımcı, buna rağmen iletişim fakültesi diplomasının formasyonunun tanınmamasının büyük eksiklik olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Takımcı, “Bizim alanla ilgili en çok üzüntü duyduğum şey; diplomamızın formasyonunun tanınmaması. Mesela bir ziraat mühendisi, diploması olmadan’ ziraat mühendisiyim’ diyemiyor ama bizim sektörde herkes, hiçbir eğitim almadan ‘gazeteciyim’ diyebiliyor. Mesleğimizin formasyonunun tanınmaması çok üzücü. Diplomasız insanların bizim mesleğimizi sahiplenerek, kendilerini bu alanda lanse etmeleri beni rahatsız ediyor. Her önüne gelen ‘gazeteciyim’ diyebiliyor. Sektörde diploması olmadan, mesleğin içinde yetişmiş insanlar da var. Ben bunlara karşı değilim. Ama kişi,  medya sektöründe çalışacaksa, muhabir olacaksa ya da bir gazete kuracaksa mutlaka diplomaya sahip olmalı.  Bu durum aynı zamanda meslekte yozlaşmanın önüne geçecektir. Mesela eczacı, diploma asmak zorunda. Biz de  ‘sen hangi diplomayla gazete kuruyorsun?’ diyebilmeliyiz. Bunun düzenlemelerini yaparken bunlara dikkat etmek şart. Bizim diplomamızın da formasyonunun sağlanması gerekiyor” diye konuştu. 

İLDEK toplantısında kadına şiddet konusuna yönelik çalışma grubu oluşturuldu

İZMİR (Ege Ajans)- İletişim Fakültesi Dekanlar Konseyi (İLDEK),  Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde bir araya geldi. İLDEK toplantısının 28’incisi Covid- 19 pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Toplantıda, kadına şiddet konusundaki farkındalığı arttırmak ve bu konuda çalışmalar yürütmek üzere İLDEK Konseyi bünyesinde çalışma grubu oluşturuldu.

Çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıya İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz,  İLDEK Konseyi daimi üyesi Prof. Dr. Asaf Varol, Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Savaş ve EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı’nın yanı sıra Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde iletişim fakültelerinden 44 dekan ve temsilcisi katıldı.

Toplantıda toplumunun en önemli sorunu olan kadına şiddet konusunda önemli kararlar alındığını ifade eden Dekan Prof. Dr. Takımcı, “Bu yıl konsey pandemi ve İzmir’de yaşanan üzücü deprem olayı nedeniyle iki kez online olarak toplandı. Farklı illerdeki İletişim Fakültesi Dekanlarının katılımı ile yapılan toplantıda şiddet konusundaki farkındalığı arttırmak amacıyla çalışma grubu oluşturuldu. Ayrıca, toplantı da iletişim fakültelerinin akreditasyon süreci konusu da konuşuldu. Ev sahibi Pamukkale Üniversitesine teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarını  Prof. Dr. Asaf Varol ve Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Savaş’ın yaptığı  toplantıda, İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz ise akreditasyonu ile ilgili genel bir sunum yaptı.

 Prof. Dr. Aziz, “İletişim fakültelerinin programlarının akredite edilmesi işlemlerini İletişim Araştırmaları Derneği ve İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurul birlikte yapmaktadırlar. Bu süreçte bazı iletişim fakültelerimizin programları akredite oldu. Sırada bekleyenler ise bir hayli fazla durumdadır. İLEDAK Kurulunun kurulması ve çalışmalara başlaması da gene İLDEK Konseyinin daha önceden aldığı kararlar doğrultusunda gerçekleşmişti” dedi.

Toplantıda, iletişim fakülteleri yönetimlerinin, akreditasyona yönelik iletişim programlarında gözlenen yetersizliklerin giderilmesi ve programların kalitelerinin iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesine ilişkin çözüm önerileri konuşuldu.  İLAD’ın akreditasyon değerlendirmelerinde kullandığı 10 Değerlendirme Ölçütüne, yaşadığımız pandemi nedeniyle Yükseköğretim Kalite Kurulu YÖKAK’ın da önerileri doğrultusunda 11. Ölçüt olarak Uzaktan Eğitim ölçütleri eklemek üzere iletişim fakültesi dekanlarının görüş önerilerine sunuldu.

Prof. Dr. Sacide Vural da akreditasyon işlemlerinde nasıl bir yol izlendiğini ve sık karşılaşılan problemleri dile getirdi. 28’inci İLDEK Toplantısı’nda İLDEK Konseyi bünyesinde 2022’de üçüncüsü gerçekleştirilecek olan CIDA Sempozyumunun Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmesine; Başkent ve Hacettepe üniversitelerinin katkılarıyla sempozyum için Ankara Konsorsiyumunun oluşturulmasına, bu sempozyumun İLDEK, İLAD ve konsorsiyuma dahil üniversitelerle iş birliğinde yapılması kararı alındı. İLDEK Yönetim Kuruluna yeni üyelerin seçimi yapılarak 29’uncu İLDEK toplantısının 2021 Ekim ayında Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasına; 2022 Yılına ait İLDEK Konsey toplantısının ise Süleyman Demirel Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararı alındı. Toplantıda Dekan Prof. Dr. Takımcı Konsey Yürütme Kurulu Yedek Üyesi olarak atandı.

İLDEK KONSEYİ

İLDEK Konseyi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan İletişim Fakülteleri dekanlarının oluşturdukları bir konsey. 2000 yılından beri düzenli bir biçimde her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde toplanıp, iletişim eğitim ve öğretiminin sorunlarını ele alıp, iletişim alanındaki yeni gelişmeleri gündeme taşıyarak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlara alınan kararları öneri mahiyetinde iletiyor.

İZMİR (Ege Ajans)- Ege Üniversitesi; Türkiye’den sadece 54 üniversitesinin başvurabildiği Yükseköğretim Kalite Kurulu 2020 yılı Kurumsal Akreditasyon Programına dâhil edilen 11 yükseköğretim kurumundan birisi oldu. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, “İletişim Fakültesi Ailesi olarak bir yandan Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Reklamcılık bölümlerimizin kalitesini tescilleyip, fakülte olarak tüm bölümlerimizle akredite olmak için çalışırken diğer yandan da Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde belirlenen ‘Ege Üniversitesi 2023 Akademik Vizyonu’ doğrultusunda YÖKAK tarafından yapılacak olan Kurumsal Akreditasyon Değerlendirme Sürecine tam destek veriyoruz” dedi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından programlanan kurumsal akreditasyon değerlendirme süreci kapsamında “İletişim Fakültesi İdari Personel Kurumsal Akreditasyon Toplantısı” gerçekleştirildi. İletişim Fakültesi Yeni Bina Konferans Salonunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak yapılan toplantıda, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlknur Gürses Köse tarafından ‘EÜ 2023 Akademik Vizyonu’ sunumu yapıldı. Toplantıda,  Doç. Dr. İlknur Gürses Köse; kalite yönetimi, akreditasyon çalışmaları ve Ege Üniversitesinin 2023 akademik vizyonu ile YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında sürdürülen kurumsal çalışmalara ilişkin yaklaşımlar ve hayata geçirilecek uygulamalar ile ilgili bilgi verdi.

 Ege Üniversitesi, eğitimin kalitesini tescillemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla akreditasyon çalışmalarına devam ediyor.  İletişim Fakültesi ailesi de yöneticisinden akademisyenine, idari çalışanından öğrencisine Rektörlük öncülüğünde yürütülen kalite çalışmalarına hep birlikte katılarak destek veriyor.  Aynı zamanda EÜ İletişim Fakültesi,  Gazetecilik ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümlerinin, İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK)   tarafından 2022 yılına kadar akredite edilmesinin ardından Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Reklamcılık bölümlerini de akredite etmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

“5 yıllık tam akreditasyonu hedefliyoruz”

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, “Kalite ve Akreditasyon Programı ile tüm birimlerinde kalite kontrolünü içselleştirerek yaygınlaştıran Üniversitemiz; eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerini tescilleyip kurumsal itibarını artırmayı hem de uluslararası arenada tanınır olmayı ve aday öğrencilerde pozitif etki yaratmayı hedefliyor. İletişim Fakültesi Ailesi olarak bir yandan tüm bölümlerimizin kalitesini tescilleyip akredite olmak için çalışırken diğer yandan da ‘Ege Üniversitesi 2023 Akademik Vizyonu’ doğrultusunda ‘Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı,  Yönetim Sistemi, Uzaktan Eğitim ve Dijitalleşme’ başlıkları altında YÖKAK tarafından yapılacak olan Kurumsal Akreditasyon Değerlendirme Sürecine tam destek veriyor, Üniversitemiz Rektörlüğü öncülüğünde yapılan çalışmalara hep birlikte katılıyoruz. Kalite güvencesinin sağlanması için gerekli olan   ‘PUKÖ’ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al)  çevrimini sağlıklı bir şekilde uygulayıp,  üniversitemizin 5 yıllık tam akreditasyon hedefine katkı sağlıyoruz.  Siz değerli akademik ve idari çalışanlarımızın gayreti ile İletişim Fakültemizin Gazetecilik ile Radyo, Televizyon ve Sinema (RTS) bölümleri 2022 yılına kadar akredite edildi. Şimdi de Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Reklamcılık bölümlerimizi de akreditasyon sürecine alarak aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışmasında kazananları açıklandı

Jüri Özel Ödülü  “Radyo Ege Kampüs ”ün oldu

İzmir’de ilk kurşunu sıkarak Türk direnişini başlatan yazar ve gazeteci Hasan Tahsin adına düzenlenen iletişim alanının en köklü yarışmalarından olan Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Yarışmada,  Radyo Haber Kategorisinde,  Ege Üniversitesi Radyosu “Radyo Ege Kampüs”ün A Plus Güncel (Zor’un Yolculuğu) adlı programı Jüri Özel Ödülüne layık görüldü. Yarışma Jüri Üyesi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dilek Takımcı, “İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik Yarışması düzenleniyor. Yarışma, Türkiye’de basın-yayın organlarının düzenlediği yarışmaların en eskisi olma özelliğini taşıyor. Yarışmada, Radyo Haber Kategorisinde Üniversitemiz Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 100.8 frekansıyla yayın yapan Radyo Ege Kampüs’ün  A Plus Güncel (Zor’un Yolculuğu) adlı programımız  Jüri Özel Ödülüne layık görüldü. Emeği geçen çalışanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Haber, sağlık, kültür- sanat ve müzik başta olmak üzere, pek çok alanda programları ile uluslararası standartlarda yayın faaliyetlerine devam eden Radyomuz, yeni yayın döneminde de zengin içerikli yapımları ve ciddi yayıncılık faaliyetleri ile sanatsal, eğitsel ve kültürel işlevini sürdürecek”  diye konuştu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en köklü ve en kapsamlı gazetecilik yarışması; Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması’nda 2019 yılının kazananları belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle gecikmeli toplanan İhtisas Jürileri, 2019 yılının en başarılı çalışmalarını, Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik alanlarında değerlendirdi. Gazetecilik Yarışması’nda 11 kategoride toplam 14 eser ödüle layık görüldü. Gazetecilik Teşvik Yarışması’nda ise 9 kategoride 12 eser ödül aldı.

İHTİSAS JÜRİLERİ DEĞERLENDİRDİ

Haber, Röportaj, Güncel Yazılar dallarına başvuran eserleri;  İGC Başkanı Misket Dikmen, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.  Dilek Takımcı, Ekonomi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümünden Doç. Dr. Gökçen Karanfil, Gazeteci – İGC Kıdemli Üye Gönül Soyoğul, Yeni Bakış Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Emin Varol, İhlas Haber Ajansı Ege Bölge Müdürü Özcan Aydın, Milliyet Ege Yazı İşleri Müdürü Aslı Öktener Köse, Yeni Asır Gazetesi Haber Koordinatörü Sezai Elgin, 9 Eylül Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Attila, Ege Telgraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aylin Süphandağlı, Haber Ekspres Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Muammer Kırca, Birgün Gazetesi Ege Bölge Sorumlusu Namık Alkan, İLKSES Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Erdal Erek, İZ Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal, Posta Gazetesi Işıl Kaya, Egeli Sabah Yazı İşleri Md. Serhan Çiftdalöz oluşan jüri heyeti değerlendirdi. TV-Radyo eserleri ise İGC Yönetim Kurulu Üyesi Semih Aksoy, İGC Kıdemli Üye Nihat Onat, EÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Lale Kabadayı,  TRT’den Kaya Murat Demirtaş, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Alper Gedik  oluşan isimler  tarafından incelendi. Fotoğraf ve Sayfa Düzeni Jürisinde ise İGC Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Erek, İGC Kıdemli Üye Turan Gültekin, Foto Muhabirleri Derneği İzmir Şb. Hakan Ersöz, Yeni Asır Gazetesi Görsel Yayın Yönetmeni Sedat Yılmaz, 9 Eylül Gazetesi Görsel Yayın Yönetmeni Selim Sanverir yer aldı.  Spor Jürisi; İGC Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Uçar, (İGC Kıdemli Üye Avni Erboy, TSYD İzmir Başkanı Bahri Okumuş, Foto Muhabirleri Derneği İzmir Şb. Turan Gültekin, Yeni Asır Gazetesi Spor Müdürü Sinan Genç, 9 Eylül Gazetesi Spor Müdürü Mutlu Yılmaz, Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş’tan oluşan ekip değerlendirdi.

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Ödülleri Kazananlar

Haber Kategorisi: Mehmet İnmez (Cumhuriyet Ege) ‘Sus Hemşire’, Kadına Şiddete Susma Diyor) ve Fatih Şendil, (Yeni Asır) Kara Albüm – 240 günde 240 kadın katledildi adlı haberleriyle) ödül almaya hak kazandılar.

Röportaj / Söyleşi Kategorisi: Hacer Önoğlu Ülger (Yeni Asır / 67 Yıl Sonra Yine Yeni Asır’da) başlıklı röportajıyla ödül aldı.

Güncel Yazılar Kategorisi: Mazlum Vesek (Ege Telgraf Gazetesi) Ablam Zübeyde Annem Rabia ve Zübeyde Hanım adlı köşe yazısıyla ödül kazandı.

Haber Fotoğrafı Kategorisi: Ali Gözeten (İhlas Haber Ajansı) Bu fotoğraflar çok havalı adlı fotoğrafıyla ödüle layık görüldü.

Sayfa Düzeni Kategorisi: Ali Osman Taş (Yeni Asır) Hayatlara Dokunduk adlı sayfa mizanpazıyla ödülün sahibi oldu.

Spor Haberi Kategorisi: Şerafettin Çıracı (Yeni Asır Gazetesi) Gel de Keçileri Kaçırma başlıklı haberiyle ödül kazandı. Bu kategoride, Levent Arıöz (9 Eylül Gazetesi) Çamaşır Makinası İle Gelen Başarı adlı

haberiyle Jüri Özel ödülünün sahibi oldu.

Güncel Spor Yazıları: Halil Fincan (Yeni Asır) Varlık İçinde Yokluk başlıklı köşe yazısıyla ödül kazandı.

TV-Haber Kategorisi: Gül Benli- Altan Ayhan (TRT) Değeri Güç Anlaşılan Hediye Mantar Meşesi başlıklı haber ile ödüle layık görüldüler.

TV Program Kategorisi: Nükhet Zeynep Yılmaz – Hatice Gürler Yazıcı (TRT) Aynadaki Ben adlı programla ödül kazandılar.

TV-Görüntü: Hayrettin Demir (TRT) Aynadaki Ben adlı programın görüntüleriyle ödüle layık görüldü.

Radyo Haber Kategorisi: DorukhanYılmaz – Mutlu Füsün Küçük – Sinem Ünlü- Emre Şimşek (TRT) AİLECE adlı eserle ödül kazandılar. Aynı kategoride, Leyla Özgür – Ecenur Göse – Taylan Eren – Nurşen Gazi – Kadir Islah – Recep Ata (Radyo Ege Kampüs) A Plus Güncel (Zor’un Yolculuğu) adlı programla Jüri Özel Ödülü aldılar.

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Teşvik Ödülleri Kazananlar

Haber Kategorisi: Sinan Keskin (9 Eylül Gazetesi) Cami’de Eğitim başlıklı haberi ile ödüle hak kazanırken bu kategoride Onur Tungut (Egeli Sabah) Kimliksiz adlı haberiyle Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Röportaj / Söyleşi Kategorisi: Burcu Ilgın (Yeni Asır Gazetesi) Egolar Sustu başlıklı röportajı ve Emine Çağla Geniş (İLKSES Gazetesi) Sınırları Aşan Anne Vicdanı başlıklı röportajı ödül almaya hak kazandı.

Güncel Yazılar Kategorisi: Sinan Keskin (9 Eylül Gazetesi) İzmir’den Garabet Hikayeleri adlı köşe yazısı ile ödüle layık görüldü.

Haber Fotoğrafı Kategorisi: Mert Yasin Alpdündar (Yeni Asır) Çile İzmirim Çile adlı fotoğrafıyla ödül kazandı.

Sayfa Düzeni Kategorisi: Yasemin Durmuş (Yeni Asır Gazetesi) Bu Filmleri Yalnız İzlemeyin adlı sayfa mizanpazıyla ödüle hak kazandı.

Spor Haberi Kategorisi: Görkem Türkyılmaz (Yeni Asır) 4 Teker Kulüp Binası

adlı haberiyle ödüle layık görüldü.

Spor Fotoğrafı Kategorisi: Görkem Türkyılmaz (Yeni Asır) KSK Seri Peşinde adlı fotoğrafıyla ödül kazanırken Arda Menevişoğlu (Medyaspor) Plaja Renk Geldi adlı fotoğrafıyla Jüri Özel Ödülü aldı.

TV-Haber Kategorisi: Ceren Atmaca- Halil Karahan (İhlas Haber Ajansı) 32. Saatte Gelen Yeni Hayat adlı haberle ödül kazandılar.

Radyo Haber Kategorisi: Mine Tolga Örnek (TRT) Cevahirname adlı programla ödüle layık görüldü.

 

EÜ, salgın sürecinde medyada en çok yer alan üniversitelerden oldu

Halk, doğru bilgiyi güvenilir kaynaktan aldı

Koronavirüs salgını sürecinde gerek tedavideki başarısı, gerek aşı çalışmaları ile adından söz ettiren Ege Üniversitesi, bu süreçte medyada da sıklıkla yer aldı. Virüsün ülkemizde görüldüğü Mart ayından günümüz kadar olan sürede, İnterpress Medya Takip Sistemi verileri uyarınca Ege Üniversitesi; haber sayısı, tiraj ve erişim alanlarında tüm üniversiteler arasında ikinci sırada yer aldı.

Salgın süreci boyunca doğru bilginin edinilmesinin önemine dikkat çeken Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Dünyaca çok önemli bir sürecin içinden geçiyoruz. Henüz çok yeni olan bu virüs hakkında her gün çok çeşitli haberler medyada yer alıyor. Bu bilgi kirliliği içerisinde halkın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması, hurafelerden ve yanlış bilgilerden korunması oldukça önem arz ediyor. Bizler de bu doğrultuda salgın sürecinde yaptığımız çalışmaları, aldığımız önlemleri halkımızla paylaşmak adına medya kuruluşlarını sürekli bilgilendirdik. Bununla birlikte salgın ile ilgili her türlü bilginin mevcut olduğu ‘covid19.ege.edu.tr’ internet sitesini yayına sunduk. Bu bağlamda medyada en çok konuşulan üniversitelerden biri olduk. Bu süreçte halkın haber alma özgürlüğü adına durmadan çalışan Basınla İlişkiler Şube Müdürlüğümüze ve Medya Uygulama ve Araştırma Merkezimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ege Üniversitesi, 1 Mart- 8 Haziran 2020 tarihleri arasında,  2 bin 960 haber sayısı ile tüm üniversiteler arasında ikinci sırada yer aldı. Aynı tarihlerde tiraj sayılarına bakıldığında EÜ, 116 milyon 297 bin 493, erişimde ise 350 milyon 419 bin 564 sayısına ulaşarak bu alanlarda da ikinci sırada yer aldı.

Not: Fotoğraflar arşivden seçilmiştir.

Rektör Budak Ege Üniversitesi Televizyonunda  pandemi sürecini değerlendirdi

Prof. Dr. Budak, “Ege Üniversitesi, Türkiye’de en iyi uzaktan eğitim- öğretim yapan üniversitelerin başında geliyor”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid- 19 salgını sürecinde Ege Üniversitesinde yapılan çalışmaları Ege Üniversitesi Televizyonunda anlattı. Ege Üniversitesi Televizyonunda “Benim Üniversitem”  programının “Covid -19” konulu özel bölümüne konuk olan Rektör Budak önemli açıklamalar yaptı.

Yapımcılığını Ege Üniversitesi Medya ve Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dilek Takımcı’nın yaptığı sunuculuğunu Zeynep Kurtboğan’ın üstlendiği “Benim Üniversitem” programı “Covid -19” özel bölümünde Prof. Dr. Budak bu süreci Ege Üniversitesi Ailesinin işbirliği çalışmaları ile tüm gayret ve özverili ile yürüttüklerini ifade etti.

Rektör Budak programda Ege Üniversitesinde oluşturulan Covid-19 komisyonun çalışmalarından bahsetti. Prof. Dr. Budak, “Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz oldu. Devletimizin bir üniversite hastanesi olarak çalışmalarımızı yürüttük. Bir afet planı oluşturduk. İlk yaptığımız işlerden birisi olarak Covid 19 poliklinikleri oluşturduk. Kimler nasıl hangi koşullarda ve hangi ihtiyaçlar doğrultusunda çalışacak onların planını hazırladık” dedi.

Ege Üniversitesinin tüm birimleri ile koordineli şekilde bu süreci yönettiklerini ifade eden Rektör Budak, “Sağlık çalışanlarımız için tüm birimlerimiz el birliği ile çalıştı. Maske, tulum, yüz siperliği üretimi yapıldı. Sağlık çalışanlarımızın beden sağlığı için Ziraat Fakültemiz kefir üretimi yaptı. Ayrıca Bayındır Meslek Yüksekokulumuz sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak için çiçek yolladı” diye konuştu.

Rektör Budak programda uzaktan eğitim, aşı, çalışmaları, merkez kütüphanesinin dijital çalışmaları hakkında bilgiler verdi.  Prof. Dr. Budak, “Ege Üniversitesi öğrenci sayısını dikkate aldığımızda Türkiye’de en iyi uzaktan eğitim- öğretim yapan üniversitelerin başında geliyor” dedi.

Programda konuşan Prof. Dilek Takımcı Rektör Budak’ın öngörülü vizyoner anlayışına dikkat çekerek “Rektörümüzün,  2020 yılında Ege Üniversitesinin sağlık temalı üniversite olması yönünde ortaya koyduğu öngörünün ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Hatta  öyle ki sağlık teması tüm dünyanın en öncelikli teması olması gerektiğini bu süreç gösterdi. İkinci öngörü ise eğitimde dijitalleşme ve uzaktan eğitimin önemine vurgusuydu.    Yönetime geldiği andan itibaren Uzaktan Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi, Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğü ve Medya Uygulama ve Araştırma Merkezlerini yeniden yapılandırıldı ve bu birimlerin alt yapısının güçlendirilmesinde özel önem verildi. Uzaktan eğitimin altyapısı hazırlandı. Bugün, pandemi sürecinde bunun meyvelerini alıyoruz.  Bugün geldiğimiz noktada dünya üniversitelerinin önemli meselesinin uzaktan eğitim ve dijitalleşme olduğunu görüyoruz. Üçüncüsü ise Ege Üniversitesinin araştırma üniversitesi olmasının gerekliliği ve AR-GE nin önemidir. Bu doğrultuda üniversite yönetimi hızla yükselişe geçen somut parametrelerin oluşmasını destekleyerek, teşvik etmiştir. Ayrıca öğrenci odaklı yaklaşım ile alınan kararlar, Türkiye’de pek çok kuruma örnek teşkil edici niteliktedir” diye konuştu.

Prof. Dr. Necdet Budak’ın Ege Üniversitesinde Covid 19 pandemi sürecinde yapılan çalışmalarını anlattığı  “Benim Üniversitem”  programının “Covid 19” konulu özel bölümünün tamamı, Ege Üniversitesi Televizyonu Youtube kanalından izlenebilir.

Rektör Budak da canlı yayını takip etti

Sosyal medya üzerinden “Dekan- Öğrenci Buluşması”na yoğun ilgi

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 4. Sınıf Temsilcisi Emre Can Yılmaz’ın sosyal medya  üzerinden İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı ile yaptığı canlı yayın yoğun ilgi gördü. Yayını takip eden ve öğrencilerin yoğun talepleri ile yayına katılan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Egeli gençlerin sorularını yanıtladı.

Moderatörlüğünü İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Emre Can Yılmaz’ın yaptığı “Dekan- Öğrenci Buluşması” canlı yayını, instagram   üzerinden gerçekleştirildi.  Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, yayında öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin öğrencilerin ihtiyaç ve taleplerini dinlemek üzere gerçekleştirilen yayını farklı fakültelerden çok sayıda öğrencinin yanı sıra  Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da  izledi.  Öğrencilerden gelen talepleri geri çevirmeyen Rektör Budak, canlı yayına iştirak ederek, gençlerin sorularını ve Senato toplantısında alınan kararları  paylaştı.

Bu süreç içinde hiçbir öğrencinin mağdur edilmeyeceğini ifade eden Rektör Budak, “Koronavirüs salgını sürecinde Yükseköğretim Kurulunun verdiği kararlar doğrultusunda eğitimlerimizi, herhangi bir sıkıntı yaşamadan sürdürüyoruz. Dijital ve çağdaş eğitim anlayışımızla hiçbir öğrencimizi mağdur etmeden uzaktan eğitim sistemimizle süreci yönetiyoruz. Öğretim elemanlarımız ‘Ege Ders’ uzaktan eğitim sistemimize ders materyallerini yükleyerek öğrenci ile sürekli iletişim halinde oluyorlar. Özellikle geçtiğimiz günlerde 500’den fazla akademisyenin katılımı ile ‘Ege-Ders Canlı’ etkinliğimizi gerçekleştirdik.  Sistemimizi yenileyerek öğrencilerimize etkin bir öğrenme süreci yaşatıyoruz” dedi. Rektör Budak, Eylül ayında yapılması planlanan final sınavlarını senato kararı ile Haziran ayına çekerek öğrencileri mağdur etmeyecek şekilde karar aldıklarını da belirtti. Canlı yayına soruları ile katılan öğrenciler, üniversiteye ve hocalarına ilişkin özlemlerini de sık sık dile getirdiler.

 Dekan Takımcı’dan salgın sonrası görkemli mezuniyet töreni sözü

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı ise öğrencilere bu süreç içinde her türlü desteği verdiklerini, özellikle son sınıf öğrencilerinin mezuniyet konusunda mağdur etmeyeceklerini ifade etti. Prof. Dr. Takımcı, “Pandemi sürecinde çoğu işyerleri ara verdiği veya kapandığı için staj yapma imkanları daraldı. Bu süreç içinde farklı çalışmalar içinde bulunuyoruz. Medya Merkezimizin imkanları doğrultusunda dönem içinde öğrencilerimiz bu süreçten faydalanacak. Ayrıca son sınıf öğrencilerimizi mezuniyet konusunda mağdur etmeyeceğiz. Öğrencilerimizi bu süreç bitince güzel bir mezuniyet töreni ile uğurlayacağız” dedi.

Prof. Dr. Takımcı, final sınavları ile ilgili öğrenci odaklı çalışmalar içinde bulunduklarını ve öğrenciyi mağdur etmeyecek bir politika izlediklerini, ayrıca yüksek lisans ve doktora programlarının öğrenci alım tarihlerinin ise yapılan çalışmalar sonunda en uygun ve öğrenci için en faydalı tarihe göre yeniden revize edileceğini de ifade etti.

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Zahide Nur Öztürk, Ertuğrul Gazi Aydemir ve Gaye Yaşar, Anadolu Ajansının Kuruluşunun 100. Yılı dolayısıyla lisans öğrencilerine yönelik başlattığı “Gelecek 100 Yılın Habercileri” projesi kapsamında hazırladığı haber, yayınlanacak ilk haber seçildi.

EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı ve öğrencileri makamında kabul eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, öğrencileri tebrik etti. Prof. Dr. Necdet Budak, “Anadolu Ajansının kuruluşunun 100’üncü yılı kapsamında, lisans öğrencilerine yönelik başlattığı ‘Gelecek 100 Yılın Habercileri’ projesi kapsamında İletişim Fakültesi öğrencilerimizin hazırladığı haber, yayınlanacak ilk haber seçildi. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

İletişim Fakültesi’nin uygulamalı alanları ile nitelikli eğitim verdiğine değinen Prof. Dr. Takımcı, “Fakültemizde nitelikli eğitim kadrosu ve uygulama alanları ile öğrencilerimiz, hem pratik hem de teoride deneyim kazanıyor. Bu deneyim ile birlikte öğlencilerimiz çeşitli yarışmalardan başarı ile dönüyorlar. Anadolu Ajansı’nın ‘Gelecek 100 Yılın Habercileri’ projesi yarışmasında öğrencilerimizin haberi yayınlanacak ilk haber seçildi.  Bize bu gururu yaşatan emeği geçen öğrencilerime ve koordinatör hocamız Arş. Gör. Dr. Petek Durgeç’e teşekkür ederim” dedi

İZMİR (Ege Ajans)-  Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği ile gerçekleşen ‘‘Sandıktan Çıkan Kültür’’ projesi başarıyla tamamlandı.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lale Kabadayı, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Muzaffer Sümbül ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ‘‘Sandıktan Çıkan Kültür’’ projesine ev sahipliği yaptı. Çeşitli atölye çalışmasının ardından sonra Egeli ve Çukurovalı öğrenciler, belgesel çekimlerini tamamlayarak halka açık gösterim düzenledi. Belgesellerin gösterimi Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Etkinliği proje eğitmeni Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Lale Kabadayı projenin tarihe tanıklık ettiğini dile getirerek üniversiteler arası işbirliğine dikkat çekti.

“Projenin ortağı olmaktan gurur duyuyoruz’’

Açılış konuşmasını yapan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, ‘‘Günümüz tüketim kültüründe bu sandıkları yeni nesillere aktarmak misyonuyla hareket eden bu projenin ortağı olmaktan gurur duyuyoruz’’ dedi.  Dekan Prof. Dr. Takımcı, “Bu tür projeler yeni nesile  kültürümüzü aktarabilmek açısından çok iyi bir alan. Sandıklar bizim öz kültürümüzü taşıyan nesneler. Orada yaşlı kuşağın bizler için hayal ettikleri mutluluk ve geleceğin sembolü esasında sandıklar ve sandıkların değerini günümüz tüketim toplumunda yeni nesillere aktarmamız gerekiyor. Kültürel değerlerimizi genç nesillere aktarmak açısından bu projeyi çok değerli buluyorum. Bizimle paylaşan misafir üniversitemize teşekkürü borç biliyorum. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından, yönetmenliğini Nergis Karadağ’ın yaptığı  “Annemin Çocukluk Fotoğrafları”, Alper Ciner’in “Kılıç”, Can Tezyürek’in “Yadigârın Işığı”, Tolga Geç’in “Çarık”, Habibe Nur Özdemircan’ın “Kırık Fincan”, Can Kıpçak’ın “Ağaç ve İnsan” isimli belgeselleri gösterildi. Ardından projede yer alan Ege Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi öğrencileri, Proje Ana Koordinatörü Prof. Dr. Muzaffer Sümbül ve Proje Eğitmeni Prof. Dr. Lale Kabadayı, Öğr. Gör. Merve Tarlabölen Solmaz’ın takdim ettiği katılım belgelerini aldı.

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Muzaffer Sümbül,  Prof. Dr. Takımcı’ya “Teşekkür Belgesi” verdi. Etkinlikte, proje ekibinde yer alan öğrencilerin kendi çektikleri filmlerin gösterimi yapıldı. Etkinlik sonunda proje ekibi hatıra fotoğrafı çektirdi.