Uluslararası Hakemli Dergilere Yayınlanan Makaleler

İmançer,D., “Türk Sinemasında Suskun Kadın İmgesi”, Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal bilimler Dergisi, Sa:12, 117-125 (2004)

R. Becerikli, D. Takımcı, “Türk Sinemasında Birey Temsili” UHIVE (International peer-reviewed Journal of Communication and Humanities Research),Vol.10, 2016.

Yurderi, M.M., Takımcı, D. (2014) “The Changing Representation of Value in Yaprak Dökümü Novel and The Television Serials, UHIVE (International peer-reviewed Journal of Communication and Humanities Research),Vol.5, p.1-26.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

İmançer, D., “Representations of Traditional and Modern Woman Identity in Domestic Television Series in Turkey”, 8th Int. Interdisciplinary Congress on Women, Department of Women and Gender Studies, Makerere University, Kampala, Uganda, 2002.

İmançer, D., “ ‘102 Million’ An Animation of Poverty Game on Television”, Int. Visual Communication Symposium, 279-292, Anadolu University Press, Eskişehir, 2002.

İmançer D., “Medyada Kadın”, Uluslararası Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı, Bilgi Üniversitesi Sinema TV Bölümü ve British Council işbirliği ile, 161-165 Bağlam Yayınları, , İstanbul, 2001

Takımcı, D., Holat, O., (2016) “Cemil Filminden Av Mevsimi’ne Türk Sinemasında Polisiye Filmlerde Değer Temsili, 1. Uluslararası İletişim Edebiyat Müzik ve Sanat Çalışmalarına Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli.

Takımcı, D. Becerikli, R. (2016), “Türk Melodram Filmlerinde Birey Temsili”, 1. Uluslararası İletişim Edebiyat Müzik ve Sanat Çalışmalarına Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli.

Takımcı, D. (2016), “Amerikan Dış Politikası ve Holywood”, 1. Uluslararası İletişim Edebiyat Müzik ve Sanat Çalışmalarına Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

M. Boz, D. Takımcı, “Zeki Demirkubuz Filmlerinin Ortak Anlatı Yapısı: Tema, Zaman, Mekan, Karakter, Sinematografi”, Doğu Batı düşünce Dergisi, Sayı:72, s.255-288. 2015.

Takımcı, D., Gürses, İ., Transgresyon ve Fotoğrafta Aşırılığın Estetiği: Witkin ve Serrano, Doğu Batı düşünce Dergisi, Sayı:65, s.191-218.Sayı:65, 2013.

İmançer,D., “İslamci Filmlerde Kadın Temsili” Sine/Cine: Sinema Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1, 2010, İstanbul.

Takımcı (İmançer), D., Hamarat, H., Türk Sinemasında Çalışan Kadın Temsili, Doğu Batı düşünce Dergisi, Sayı:64,s. 203-220, 2013

İmançer, D., Gürses, İ., Güreş, E.(2010), „Türk sinemasında Kadın Yönetmenler Açısından Kadın Temsili: Yeşim ustaoğlu ve ‚Pandoranın Kutusu’“ akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sa:13, s.181-210.

İmançer,D., “Sinemada Fügür, Olay Örgüsü ve Oyunculuk bağlamında Stereotipler”, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Dergisi (Hakemli) Sayı:4, (Şubat 2009).

İmançer,D., “Türk Sinemasında İslamın Temsili: “Takva”, Film Çözümlemeleri, Seyide Parsa, Multilinguel yayınları, 2008, İstanbul.

İmançer,D., “Stereotipleri Anlamak” Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Dergisi (Hakemli) Sayı:3, (Şubat 2008).

İmançer,D., “Medeniyetler Çatışması ve Hollywood” Doğu Batı düşünce Dergisi, Sa:41, İstanbul (2007)

İmançer, D., P. Özgökbel Bilis, M. Yılmaz, „Medyada İmajiner Kimliğin Kurgulanma Biçimleri: Bir Model Olarak Yıldız Olgusu”, Selçuk İletişim Dergisi, (2006).

İmançer, D.,“Çağdaş Kimliğin Yapılanma Süreci ve Televizyon“ Doğu Batı, 23, 233-250 (2003).

İmançer, D., İmançer,A., “Televizyon Reklamlarında Kadın Sunumuna Özgü klişeler“, İletişim, Gazi Üniversitesi İletişim Falültesi Dergisi:15, 1-21 (2002).

İmançer, D., “Feminizm ve Yeni Yönelimler“, Doğu Batı, 19, 151-171 (2002).

İmançer, D., “Sosyal Psikolojik Açıdan Stereotip Kavramının Dil ve Metin Analizinde Kullanımı“, Selçuk İletişim Dergisi, (2004).

İmançer, D., İmançer, A., “İnternette Cinsiyet: Yeni İletişim Teknolojileri ile birlikte Cinsiyet Ayrımına İlişkin Araştırmalara Bakış” Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Temmuz, 2003.

İmançer, D., İmançer, A., “Stereotip Teorisi”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sa:5, 47-56, 2001.

    Diğer Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İmançer, D., Özel, Z., “Psikanalitik Açıdan Fotoğrafik Görüntüde Toplumsal Cinsiyetin Sunumu”, SineMasal Dergisi, Sa: 5, 46-50, Yaz 2000.

İmançer, D., “Televizyon Dizileri ve Günlük Yaşam”, SineMasal Dergisi, Sa: 5, 80-84, Yaz 2000.

İmançer, D., “Toplumsal Cinsiyet Açısından “Harem Suare” Filmine bakış”, SinaMasal Dergisi, Sa: 4, 40-43, Bahar 2000.

İmançer, D., Özel, Z., “Göstergebilimsel Çözümleme”, SineMasal Dergisi, 7-20, Bahar 1999.

İmançer, D., “İletişim Ritüelleri, Erillik mi, Dişilik mi, Unisex mi?”, E. Ü. İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, Sa:12, 145-153, Şubat 1999.

İmançer, D., “Multimedya”, E. Ü. İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, Sa:11, 99-112, Şubat 1998.

İmançer, D.,“Reklam Spotlarında Cinsiyet Stereotipleri”, SineMasal Dergisi, 14-19, Kış 1998.

İmançer, D.,“Kemal Tahir’in Ulusal Sanat Kuramı ve Türk Sinemasına Etkileri”, E.Ü. İletişim Fakültesi Düşünceler dergisi, Sa:10, 93-101, Şubat 1997.

İmançer, D., “Televizyonda Kadınlar: Dekoratif Kurbanlar”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi dergisi, Sa:12, 2001.

İmançer, D., “Feminizm ve Televizyon”, İzmir İzmir Kent Kültürü ve Sanat dergisi, Sa:29, 12-13, 2001.

İmançer, D., “Ege Bölgesinde Doğum Gelenekleri Üzerine Belgesel Film Çalışması”, İzmir İzmir Kent Kültürü ve Sanat dergisi, Sa: 27, 12-13, 2001.

İmançer, D., “Kitle İletişim Araçlarına Özgü Cinsiyet Rolleri ve Çocuklar”, RÜTÜK İletişim dergisi, Sa:19, 39-40, Eylül-Ekim 2000.

İmançer, D., Televizyonun Post modern Gerçekliği. Ekonomik Çözüm Gazetesi 17-23 Mart 1997, 24-30 Mart 1997 (Devam eden yazılar).

İmançer, D., Medya ile Yönlendiriliyor muyuz?. (Çeviri), Ekonomik Çözüm Gazetesi 08-14 Temmuz 1996.

İmançer, D., İmkansız Aşkın Masalı Harem Suare, Çatı Dergisi, Sa:7, 29 Ekim 1999.

Gazete Makaleleri

İmançer, D. (18 Mayıs 2008), “Amerikan Filmlerinde Temsili Dış Politika”, Radikal İki.

İmançer, D. (27 Nisan 2008), “Dini Yönelimli filmlerde Kadın”, Radikal İki.

İmançer, D. (20 Nisan 2008), “Bacca ve Potansiyel Ayartan”, Radikal İki.

İmançer, D., “Yaşama Yeniden Dönmek” isimli senaryo çalışması, E. Ü. Tıp Fakültesi Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi ile E.Ü. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Tanıtım Bölümünün 1996-1997 yıllarında ortaklaşa yürüttüğü toplumumuzda organ bağışının yaygınlaştırılması amacı ile hazırlanan proje için yazılan senaryo.

İmançer, D., Televizyonun Post modern Gerçekliği. Ekonomik Çözüm Gazetesi 17-23 Mart 1997, 24-30 Mart 1997 (Devam eden yazılar).

İmançer, D., Medya ile Yönlendiriliyor muyuz?. (Çeviri), Ekonomik Çözüm Gazetesi 08-14 Temmuz 1996.

İmançer, D., İmkansız Aşkın Masalı Harem Suare, Çatı Dergisi, Sa:7, 29 Ekim 1999.