AKADEMİK UNVANLAR

2011 – Devam Ediyor (Prof. Dr.)

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü

2005 – 2011 (Doç. Dr.)

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Ve Sinema

2002 – 2005 (Yrd. Doç. Dr.)

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Ve Sinema

YÖNETİMSEL GÖREVLER

2017 – 2022 (Merkez Müdürü)

Ege Üniversitesi, Medya Araştırma Ve Uygulama Merkezi

2018 – 2022 (Dekan)

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi

2016 – 2022 (Bölüm Başkanı)

Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü

2015 – 2017 (Anabilim Dalı Başkanı)

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları (Yl)

VERDİĞİ DERSLER

Yüksek Lisans

GÖRSEL METİN YAZARLIĞI 

Doktora

TOPLUMSAL CİNSİYET VE KÜLTÜR 

Lisans

MEDYA PROJELERİ 

Lisans

SENARYO YAZARLIĞI 

Lisans

FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ 

Lisans

DRAMATURJİ 

Lisans

DRAMATURJİ 

Lisans

SENARYO YAZARLIĞI UYGULAMALARI 

Yüksek Lisans

İLETİŞİM ESTETİĞİ 

Yüksek Lisans

MEDYADA TOPLUMSAL CİNSİYET STEREOTİPLERİ VE BEDEN İMAJI 

Yüksek Lisans

MEDYA VE TOPLUMSAL CİNSİYET 

Doktora

MEDYADA STEREOTİP TEMSİLLERİ 

Lisans

SİNEMA TELEVİZYONA GİRİŞ