İletişim Fakültesi Dekanları PAÜ’de bir araya geldi

Kasım 15, 2021

29. Uluslararası İLDEK Konseyi Toplantısı”  Denizli’de gerçekleştirildi

İletişim Fakültesi Dekanları PAÜ’de bir araya geldi

İletişim Fakültesi Dekanlar Konseyi (İLDEK) 29. toplantısı iletişim fakültesi dekan ve dekan temsilcilerinin katılımıyla Pamukkale Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak seçildi.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kırgızistan’da bulunan iletişim fakültelerinin dekan ve dekan temsilcileri “29. Uluslararası İLDEK Konseyi Toplantısı”nda bir araya geldi. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan toplantıya Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan,  Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Otrar, PAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Soylu, İLDEK Yürütme Kurulu Daimi Üyesi Prof. Dr. Asaf Varol ile Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, diğer fakültelerin dekan ve temsilcileri katıldı.  Toplantıda iletişim eğitiminin durumu analiz edilerek,  yeni teknolojilerin iletişim eğitimine adaptasyonun sağlanması ve fakülte mezunlarının bilgi ve becerilerini artıracak öneriler tartışıldı.

“İletişim varsa, hayat vardır”

Açılış konuşmasında dijital çağa uyum sağlayarak iletişim fakültelerinden donanımlı öğrenciler mezun etmeyi hedeflediklerini belirten PAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutluhan, “İletişim alanı ve iletişim kavramı, gelişen teknolojik imkânlar ve küreselleşen dünya şartları kapsamında daha çok önem kazanmıştır. Özellikle dijital dönüşüm ve yeni ağların oluştuğu bu zamanda, geleceğin insanını yetiştirmek üzere sürekli yeni atılımlar yapma mecburiyeti vardır. Kıyasıya rekabetin yaşandığı medya dünyasında en kaliteli ve en iyi olanın yer bulduğu, bu girişimlere göre hazırlık yapanların var olabildiği bir zamandayız. Bu sebeple zamanın ruhunu iyi yakalamak ve iyi okumak gerektiği bir kez daha önem arz etmiştir. İletişim varsa, hayat vardır” dedi.

İletişim fakülteleri dekan ve temsilcilerini bir araya getiren etkinliğe ev sahipliği yapmanın verdiği mutluluğa dile getiren PAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Soylu ise, “İLDEK Konseyi, her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde bir araya gelerek toplantılar yapmaktadır. Bu toplantılarda iletişim fakültesinin sorunları ele alınmakta ve öneri mahiyetinde raporlar hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmektedir. Bu amaçla, 29’uncusu gerçekleşen toplantımızın verimli olacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Çağ, öğrencilerimizi iyi yetiştirirsek bizim çağımız”

Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu olarak, geçmişten bugüne öğrencilerin karşılaştığı tüm sorunları yaşayarak geldiğini vurgulayan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, “İletişim alanı, sadece kuramsal eğitimin yeterli olduğu bir disiplin değildir. Dolayısıyla, öğrencilerimizin sorunlarına çözüm üretip, teorik eğitim ile uygulama eğitimi harmanlayarak öğrencilerimizi sektöre kazandırmamız gerekiyor. Çağımız artık dijital çağ. Bilgi iletişim teknolojilerinin sunduğu algoritmalar doğrultusunda kendimizi yenileyip, öğrencilerimize de buna yönelik eğitim vermeliyiz” dedi.

İletişim fakültesi öğrencilerinin işsiz kaldığına yönelik yaklaşımların olduğuna dikkat çeken Dekan Prof. Dr. Dilek Takımcı, “Ben ‘Öğrencilerimiz işsiz kalıyor’ görüşüne katılmıyorum. Çünkü kuaförden doktora, doktordan fabrikatöre kadar her kitlenin iletişime ve bize ihtiyacı var.  Çağ, bizim çağımız ancak çağ öğrencilerimizi iyi yetiştirirsek bizim çağımız olur. Dolayısıyla kendimizi güncel tutup, dijital çağa uyum sağlamamız ve bu bağlamda gelişmemiz lazım” dedi.

“Meslek olarak örgütlenmemiz gerekiyor”

İletişim Fakültesi olarak, Ege Üniversitesindeki kurumsal akreditasyon ikliminin yeşermesi için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Takımcı, “Biz, alanımızdaki diğer üniversiteler için söz edilen kontenjan ve tercih sorunlarını yaşamadık. Çünkü üniversitemizin kurumsal akreditasyonu beraberinde, fakültemizin de akredite olma sürecinde başarımızı destekleyecek birçok adım attık. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak, kurumsal akreditasyon sürecimize liderlik yaptı. Bizler de EÜ İletişim Fakültesi olarak, bir bilinç ortamı yarattık. Fakültemiz bünyesinde bulunan Medya Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, Ege Ajans, EÜ TV ve Radyo Ege Kampüs ile birlikte bu amaç doğrultusunda birçok içerik ürettik. Akreditasyon iklimini oluşturmaya yönelik haberler, TV programları, video çalışmaları gibi ürettiğimiz içeriklerle, üniversitemizin bu değişim ve dönüşüm sürecine büyük katkı sağladık” diye konuştu.

İletişim fakültelerinin formasyonunun tanınmasının önemine de değinen Prof. Dr. Dilek Takımcı, “Kitle iletişim araçlarında istihdam edilecek olan kişilerde iletişim fakültesi diploması aranması gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki yetkinlik ancak ve ancak eğitimler olur. Kaliteleri yayın yapım, haber, belgesel, fotoğraf, program gibi içerikler de bu işin eğitimini almış uzman ve eğitimli kişiler tarafından gerçekleştirilir. Dolayısıyla mesleki formasyonun tanınması oldukça önemli. İletişim mesleği açısından diğer önemli bir konu ise, mesleki örgütlenmeler. Bu konuda da çok duyarsızız, hâlbuki bu konu çok önemlidir. Biz bunu çözdüğümüz zaman, akreditasyon da anlam kazanacak. Özellikle öğrencilerimizi dijital dünyaya hazırlamamız gerekiyor. Bizim farklı disiplinlerle anlaşarak kendimizi geliştireceğimiz çok farklı eğitim platformları hazırlamamız gerekiyor” dedi.

Dekan Takımcı, İLDEK Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi

İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi (İLDEK) üyeleri Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kırgızistan’da bulunan iletişim fakültesi dekanlarından oluşuyor. İletişim Fakülteleri Dekanları, 2000 yılından beri düzenli bir biçimde her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde toplanıyor. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, İLDEK yürütme kurulu üyeliğine seçildi. Ayrıca, Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adem Yılmaz, Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Ali Soylu, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. Ümit Arklan, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Metin Kasım yürütme kurulu üyesi, Maltepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Asaf Varol ise Yürütme Kurulu Başkanı olarak  yer aldı.  Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın katılımıyla akreditasyon konusunun da tartışıldığı toplantı, Laodikeia Antik Kenti ve Hierapolis-Pamukkale gezisiyle son buldu.

Leave a Comment