Uluslararası Hakemli Dergilere Yayınlanan Makaleler

 • İmançer,D., “Türk Sinemasında Suskun Kadın İmgesi”, Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal bilimler Dergisi, Sa:12, 117-125 (2004)
 • R. Becerikli, D. Takımcı, “Türk Sinemasında Birey Temsili” UHIVE (International peer-reviewed Journal of Communication and Humanities Research),Vol.10, 2016.
 • Yurderi, M.M., Takımcı, D. (2014) “The Changing Representation of Value in Yaprak Dökümü Novel and The Television Serials, UHIVE (International peer-reviewed Journal of Communication and Humanities Research),Vol.5, p.1-26.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • İmançer, D., “Representations of Traditional and Modern Woman Identity in Domestic Television Series in Turkey”, 8th Int. Interdisciplinary Congress on Women, Department of Women and Gender Studies, Makerere University, Kampala, Uganda, 2002.
 • İmançer, D., “ ‘102 Million’ An Animation of Poverty Game on Television”, Int. Visual Communication Symposium, 279-292, Anadolu University Press, Eskişehir, 2002.
 • İmançer D., “Medyada Kadın”, Uluslararası Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı, Bilgi Üniversitesi Sinema TV Bölümü ve British Council işbirliği ile, 161-165 Bağlam Yayınları, , İstanbul, 2001
 • Takımcı, D., Holat, O., (2016) “Cemil Filminden Av Mevsimi’ne Türk Sinemasında Polisiye Filmlerde Değer Temsili, 1. Uluslararası İletişim Edebiyat Müzik ve Sanat Çalışmalarına Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli.
 • Takımcı, D. Becerikli, R. (2016), “Türk Melodram Filmlerinde Birey Temsili”, 1. Uluslararası İletişim Edebiyat Müzik ve Sanat Çalışmalarına Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli.
 • Takımcı, D. (2016), “Amerikan Dış Politikası ve Holywood”, 1. Uluslararası İletişim Edebiyat Müzik ve Sanat Çalışmalarına Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • M. Boz, D. Takımcı, “Zeki Demirkubuz Filmlerinin Ortak Anlatı Yapısı: Tema, Zaman, Mekan, Karakter, Sinematografi”, Doğu Batı düşünce Dergisi, Sayı:72, s.255-288. 2015.
 • Takımcı, D., Gürses, İ., Transgresyon ve Fotoğrafta Aşırılığın Estetiği: Witkin ve Serrano, Doğu Batı düşünce Dergisi, Sayı:65, s.191-218.Sayı:65, 2013.
 • İmançer,D., “İslamci Filmlerde Kadın Temsili” Sine/Cine: Sinema Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1, 2010, İstanbul.
 • Takımcı (İmançer), D., Hamarat, H., Türk Sinemasında Çalışan Kadın Temsili, Doğu Batı düşünce Dergisi, Sayı:64,s. 203-220, 2013
 • İmançer, D., Gürses, İ., Güreş, E.(2010), „Türk sinemasında Kadın Yönetmenler Açısından Kadın Temsili: Yeşim ustaoğlu ve ‚Pandoranın Kutusu’“ akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sa:13, s.181-210.
 • İmançer,D., “Sinemada Fügür, Olay Örgüsü ve Oyunculuk bağlamında Stereotipler”, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Dergisi (Hakemli) Sayı:4, (Şubat 2009).
 • İmançer,D., “Türk Sinemasında İslamın Temsili: “Takva”, Film Çözümlemeleri, Seyide Parsa, Multilinguel yayınları, 2008, İstanbul.
 • İmançer,D., “Stereotipleri Anlamak” Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Dergisi (Hakemli) Sayı:3, (Şubat 2008).
 • İmançer,D., “Medeniyetler Çatışması ve Hollywood” Doğu Batı düşünce Dergisi, Sa:41, İstanbul (2007)
 • İmançer, D., P. Özgökbel Bilis, M. Yılmaz, „Medyada İmajiner Kimliğin Kurgulanma Biçimleri: Bir Model Olarak Yıldız Olgusu”, Selçuk İletişim Dergisi, (2006).
 • İmançer, D.,“Çağdaş Kimliğin Yapılanma Süreci ve Televizyon“ Doğu Batı, 23, 233-250 (2003).
 • İmançer, D., İmançer,A., “Televizyon Reklamlarında Kadın Sunumuna Özgü klişeler“, İletişim, Gazi Üniversitesi İletişim Falültesi Dergisi:15, 1-21 (2002).
 • İmançer, D., “Feminizm ve Yeni Yönelimler“, Doğu Batı, 19, 151-171 (2002).
 • İmançer, D., “Sosyal Psikolojik Açıdan Stereotip Kavramının Dil ve Metin Analizinde Kullanımı“, Selçuk İletişim Dergisi, (2004).
 • İmançer, D., İmançer, A., “İnternette Cinsiyet: Yeni İletişim Teknolojileri ile birlikte Cinsiyet Ayrımına İlişkin Araştırmalara Bakış” Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Temmuz, 2003.
 • İmançer, D., İmançer, A., “Stereotip Teorisi”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sa:5, 47-56, 2001.

Basılmış Kitaplar

 • Takımcı, D. Gürses, İ. (2016) Medyada Toplumsal Cinsiyet Okumalar
 • İmançer, D. (2010), Medyayı Anlamak, De Ki Yayınları, Ankara
 • İmançer, D. (2010), Medya Temsilleri, Nobel Yayıncılık, Ankara
 • İmançer,D. (2008), “Türk Sinemasında İslamın Temsili: “Takva”, Film Çözümlemeleri, Edt: Seyide Parsa, Multilinguel yayınları,İstanbul.
 • İmançer, D. (2006), Medya ve Kadın, Ebabil Yayıncılık, Ankara.
 • İmançer,D. (2008), “Türk Sinemasında İslamın Temsili: “Takva”, Film Çözümlemeleri, Edt: Seyide Parsa, Multilinguel yayınları,İstanbul (Kitap Bölümü)

Projeler

 • 2012, BAP Projesi 2008 İLTF 001, Anadolu Tarihini Yeniden Yazmak:Alpaslan Senaryosu
 • 2012, BAP Projesi 2009 İLTF 003, Televizyon Çizgi Filmleri ve Toplumsal Değer Sistemleri: Toplumsal Değişim ve Dönüşüm

Sanatsal Faaliyetler

 • Takımcı D., “Sazım Sen Kal” belgesel filmi yönetmen, senarist olarak gerçekleştirmiştir 2018.
 • Takımcı D.,”Benim Üniversitem” belgesel filmi yönetmen, senarist olarak gerçekleştirmiştir 2018.
 • Takımcı D., ‘Ege Üniversitesi Tanıtım Filmi’ 2018.
 • Takımcı D., 8 mart dünya kadınlar günü radyo özel programı yapım ve yönetim. Radyo Ege Kampüs, 2018
 • Takımcı D., ‘Benim üniversitem 1,2,3,4,5,6’ programlarında yapımcı ve metin yazarı, Ege Üniversitesi Televizyonu, 2018.
 • Takımcı D., Ekin dans gösterileri (4 BÖLÜM) (30.05.2017-1. BÖLÜM 13:30- 2. BÖLÜM 15:45- 3. BÖLÜM 19:00 4. BÖLÜM:21:17), Ege Üniversitesi Televizyonu, 2018.
 • Takımcı D., ‘İzmir’in güçlü kadınları’, yapım ve yönetim, Ege Üniversitesi Televizyonu, 2018.
 • Takımcı D., ‘Ege Vizyon’ (16 bölüm) Yönetmenlik ve metin yazarlığı, Ege Üniversitesi Televizyonu, Radyo Ege Kampüs, 2018.
 • İmançer,D., 1968’den 2009’a İletişim Fakültesi” isimli 50 dakikalık belgesel film çalışması yönetmen olarak gerçekleştirilmiştir 2009.
 • İmançer, D., “Levant’ın Aynasında Batılı Yansımalar” isimli 28 dakikalık belgesel film çalışması yönetmen olarak gerçekleştirilmiştir 2005.
 • İmançer, D., “Sarıcaova’da düğün” isimli 18 dakikalık belgesel film çalışması yönetmen olarak gerçekleştirilmiştir 2004.
 • İmançer, D., Ege Bölgesinde Yaşayan Kültür varlıklarımız isimli araştırma projesi kapsamı içinde “Ege Bölgesi’nde Doğum” (1997) isimli 23 dakikalık belgesel film çalışması yönetmen olarak gerçekleştirilmiştir 1997.
 • İmançer, D., Ege Bölgesinde Yaşayan Kültür varlıklarımız isimli araştırma projesi kapsamı içinde “Ege Bölgesi’nde Ölüm” (1997) isimli 27 dakikalık belgesel filmin kurgu çalışması gerçekleştirilmiştir.
 • İmançer, D., Ege Bölgesinde Yaşayan Kültür varlıklarımız isimli araştırma projesi kapsamı içinde “Düzlen’de Düğün” (1996) isimli 53 dakikalık belgesel filmde senaryo yazımı ve kurgu süreçleri gerçekleştirilmiştir.
 • İmançer, D., “Yaşama Yeniden Dönmek” isimli senaryo çalışması, E. Ü. Tıp Fakültesi Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi ile E.Ü. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Tanıtım Bölümünün 1996-1997 yıllarında ortaklaşa yürüttüğü toplumumuzda organ bağışının yaygınlaştırılması amacı ile hazırlanan proje için yazılan senaryo.
 • İmançer, D. (13-15 Mayıs 2010) E. Ü. İletişim Fakültesi Kısa Film Festivali ve yarışması Düzenleme.
 • İmançer, D. (12-15 Mayıs 2009) E. Ü. İletişim Fakültesi Kısa Film Festivali ve yarışması Düzenleme.
 • İmançer, D. (3-5 Mart 2008) E. Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, “3. Kadın Filmleri Festivali (Panel, Fotoğraf Sergisi, Film Gösterimleri) düzenleme.
 • İmançer, D. (19-21 Mayıs 2008) E. Ü. İletişim Fakültesi Kısa Film Festivali ve yarışması Düzenleme.
 • İmançer, D. (12-14 Mart 2007) E. Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, “2. Kadın Filmleri Festivali (Panel, Film Gösterimleri) düzenleme.
 • İmançer, D. (7 ekim- 4 Aralık 2008) E. Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi “Siyaset Okulu” eğitim seminerinde yöneticilik ve eğitmenlik.
 • İmançer, D. (08.04.2009), E. Ü. Sürekli eğitim merkezi, Senaryo yazarlığı semineri.
 • İmançer, D. (6- 27 Şubat 2010) Senaryo Yazarlığı eğitim semineri, E. Ü. Sürekli Eğitim Merkezi, 14 saat.
 • İmançer, D. (03. 03. 2006), “Kadının Sinemada Temsili” TRT Ankara Radyosu, Gecenin İçinden Programı.
 • İmançer, D. (11-13 Mart 2009) E. Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliklerl (Fotoğraf Sergisi, Şöyleşi, Film Gösterimi, Konser) düzenleme.
 • İmançer, D. (22 Eylül 2006), TD 1 (Turkisch- Deutschsprahiger Fernsehen), Ana haber bülteninde Belgesel Sinema, İslami Kimliğin Medyada Temsili konulu söyleşi.
 • International Media and Politics Symposium, Ege University Faculty Of Communication, 15- 17 November 2007.

Diğer Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • İmançer, D., Özel, Z., “Psikanalitik Açıdan Fotoğrafik Görüntüde Toplumsal Cinsiyetin Sunumu”, SineMasal Dergisi, Sa: 5, 46-50, Yaz 2000.
 • İmançer, D., “Televizyon Dizileri ve Günlük Yaşam”, SineMasal Dergisi, Sa: 5, 80-84, Yaz 2000.
 • İmançer, D., “Toplumsal Cinsiyet Açısından “Harem Suare” Filmine bakış”, SinaMasal Dergisi, Sa: 4, 40-43, Bahar 2000.
 • İmançer, D., Özel, Z., “Göstergebilimsel Çözümleme”, SineMasal Dergisi, 7-20, Bahar 1999.
 • İmançer, D., “İletişim Ritüelleri, Erillik mi, Dişilik mi, Unisex mi?”, E. Ü. İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, Sa:12, 145-153, Şubat 1999.
 • İmançer, D., “Multimedya”, E. Ü. İletişim Fakültesi Düşünceler Dergisi, Sa:11, 99-112, Şubat 1998.
 • İmançer, D.,“Reklam Spotlarında Cinsiyet Stereotipleri”, SineMasal Dergisi, 14-19, Kış 1998.
 • İmançer, D.,“Kemal Tahir’in Ulusal Sanat Kuramı ve Türk Sinemasına Etkileri”, E.Ü. İletişim Fakültesi Düşünceler dergisi, Sa:10, 93-101, Şubat 1997.
 • İmançer, D., “Televizyonda Kadınlar: Dekoratif Kurbanlar”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi dergisi, Sa:12, 2001.
 • İmançer, D., “Feminizm ve Televizyon”, İzmir İzmir Kent Kültürü ve Sanat dergisi, Sa:29, 12-13, 2001.
 • İmançer, D., “Ege Bölgesinde Doğum Gelenekleri Üzerine Belgesel Film Çalışması”, İzmir İzmir Kent Kültürü ve Sanat dergisi, Sa: 27, 12-13, 2001.
 • İmançer, D., “Kitle İletişim Araçlarına Özgü Cinsiyet Rolleri ve Çocuklar”, RÜTÜK İletişim dergisi, Sa:19, 39-40, Eylül-Ekim 2000.
 • İmançer, D., Televizyonun Post modern Gerçekliği. Ekonomik Çözüm Gazetesi 17-23 Mart 1997, 24-30 Mart 1997 (Devam eden yazılar).
 • İmançer, D., Medya ile Yönlendiriliyor muyuz?. (Çeviri), Ekonomik Çözüm Gazetesi 08-14 Temmuz 1996.
 • İmançer, D., İmkansız Aşkın Masalı Harem Suare, Çatı Dergisi, Sa:7, 29 Ekim 1999.

Gazete Makaleleri

 • İmançer, D. (18 Mayıs 2008), “Amerikan Filmlerinde Temsili Dış Politika”, Radikal İki.
 • İmançer, D. (27 Nisan 2008), “Dini Yönelimli filmlerde Kadın”, Radikal İki.
 • İmançer, D. (20 Nisan 2008), “Bacca ve Potansiyel Ayartan”, Radikal İki.
 • İmançer, D., “Yaşama Yeniden Dönmek” isimli senaryo çalışması, E. Ü. Tıp Fakültesi Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi ile E.Ü. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Tanıtım Bölümünün 1996-1997 yıllarında ortaklaşa yürüttüğü toplumumuzda organ bağışının yaygınlaştırılması amacı ile hazırlanan proje için yazılan senaryo.
 • İmançer, D., Televizyonun Post modern Gerçekliği. Ekonomik Çözüm Gazetesi 17-23 Mart 1997, 24-30 Mart 1997 (Devam eden yazılar).
 • İmançer, D., Medya ile Yönlendiriliyor muyuz?. (Çeviri), Ekonomik Çözüm Gazetesi 08-14 Temmuz 1996.
 • İmançer, D., İmkansız Aşkın Masalı Harem Suare, Çatı Dergisi, Sa:7, 29 Ekim 1999.